Astrolojiye Ait İlk Kayıtlar | Teknoloji

Astrolojiye Ait İlk Kayıtlar

 

 

            Astroloji, gezegenlerin açılarını ve bu açıların insanlar üzerindeki etkilerini öznel bir şekilde değerlendirir. Gökyüzüne dair bu değerlendirmeler sadece günümüze ait bir durum değildir, eski çağlara kadar uzanmaktadır ve insanlık tarihini kültürel, sosyal ve bilimsel olarak pek çok açıdan etkilemiştir.

 

Astrolojinin Ortaya Çıkışı

 

Astrolojinin, insanların mevsimsel değişimleri ölçmek, kaydetmek ve tahmin etmek için gökyüzünü anlamaya çalışmasıyla ortaya çıktığına inanılmaktadır. Bu tür uygulamalara ilişkin ilk kanıtlar, 25.000 yıl öncesine ait kemikler ve mağara duvarlarına kazınmış işaretler olarak ortaya çıkar. Bu işaretler ay döngülerini sembolize etmektedir ve aslında takvim düzenlemeye yönelik de ilk adımdır. Neolitik tarım devrimi ile birlikte, mevsim dönüşümlerinin önemi daha da artmış, akarsuların taşkın dönemleri, yağmur ve kar gibi hava olayları yakından takip edilmeye başlanmıştır. Kısacası dünyadan bakarak gökyüzünü anlayarak günlük hayata yön verilmeye aslında bu yıllarda başlanmıştır.

Astrolojiye Ait En Eski Bulgular

 

Bilinen en eski astrolojik referanslara, özellikle Mezopotamya’da M.Ö. 3000 yıllarından itibaren rastlanmaktadır. M.Ö. 1700 yıllarında Babil’de derlenen Ammisaduqa’nın Venüs tabletlerinde tanrıların, bir tapınağın planlı inşaatı için en çok tercih edilen takımyıldızlarını nasıl açıkladığı anlatılır. Bu bulguların ne zaman ve nasıl derlendiğine dair hala çeşitli tartışmalar sürmektedir. Yine de, astrolojinin bütünleşik bir bilgi sistemi olarak kullanılmasının tartışmasız en eski kanıtı, Mezopotamya’nın ilk mezhebinden ortaya çıkan kayıtlara bağlanmaktadır.

 

Bununla birlikte Babil, Mısır, Maya, İnka ve Roma gibi eski uygarlıkların da astroloji ile yakından ilgilendiği bilinmektedir. 17. yüzyıla kadar astrolojinin bilimsel bir gelenek olarak sürdürüldüğü kanıtlarla da ispatlanmıştır.

 

Tarih içinde insanlığın gelişimine yardımcı olan astroloji, günümüzde özellikle internet ve gazete gibi düzenli kitle iletişim araçlarının da etkisiyle burç yorumlama anlamında gelişmiş ve daha yaygın hale gelmiştir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir